SẢN PHẨM


Raw PD Tail – On Vannamei
Raw PD Tail – On Vannamei
Raw PD Tail – On Vannamei
Breaded shrimp
Breaded shrimp
Breaded shrimp
Vannamei Sushi
Vannamei Sushi
Vannamei Sushi
Cooked PD Tail – On Vannamei
Cooked PD Tail – On Vannamei
Cooked PD Tail – On Vannamei
Potato shrimp rolls
Nobashi shrimp
Vanamei sushi
Seafood Mix
Matsukasa Cuttlefish
Roll Fillet Cuttlefish
Cuttlefish Sashimi
Leather Jacket Fillet
Amadai Fillet
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC
Địa chỉ: Khu công nghiệp dịch vụ và thủy sản Thọ Quang
Điện thoại: (+84) 236 3 920 920 / Fax: (+84) 236 3 923 308.
Email: info@thuanphuoc.vn