XÍ NGHIỆP THỦY SẢN VÀ THỰC PHẨM
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 236 2 600 160 - Fax: 236 3 923 308
Email: thuanphuoc@dng.vnn.vn
Ngành, nghề kinh doanh: Sản xuất các mặt hàng thủy sản, nông sản thực phẩm và thực phẩm công nghệ.
Địa chỉ phân xưởng: Thôn Quá Giáng, Xã Hòa Phước, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng.

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC
Địa chỉ: Khu công nghiệp dịch vụ và thủy sản Thọ Quang
Điện thoại: (+84) 236 3 920 920 / Fax: (+84) 236 3 923 308.
Email: infot@thuanphuoc.vn