CẬP NHẬT THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và đơn đề nghị cấp lại số chứng nhận sở hữu cổ phiếu của cổ đông Trịnh Thị Hồng Phúc [12/06/2020 16:17:18]
- Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và đơn đề nghị cấp lại số chứng nhận sở hữu cổ phiếu của cổ đông Đỗ Thị Mỹ Hạnh [11/06/2020 11:19:51]
- Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và đơn đề nghị cấp lại số chứng nhận sở hữu cổ phiếu của cổ đông Trần Văn Thu [09/06/2020 10:20:23]
- Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và đơn đề nghị cấp lại số chứng nhận sở hữu cổ phiếu của cổ đông Đặng Thị Hải Vân [08/06/2020 16:17:38]
- Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và đơn đề nghị cấp lại số chứng nhận sở hữu cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Cân [08/06/2020 16:12:25]
- Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và đơn đề nghị cấp lại số chứng nhận sở hữu cổ phiếu của cổ đông Hoàng Thị Tuyết Nhung [04/06/2020 15:47:20]
- Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và đơn đề nghị cấp lại số chứng nhận sở hữu cổ phiếu của cổ đông Bùi Văn Hùng [04/06/2020 15:43:07]
- Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và đơn đề nghị cấp lại số chứng nhận sở hữu cổ phiếu của cổ đông Phan Thu Hương [30/05/2020 10:55:26]
- Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và đơn đề nghị cấp lại số chứng nhận sở hữu cổ phiếu của cổ đông Phạm Thị Vân [27/05/2020 07:53:11]

---------------------------------------------------------------------

- Mẫu đơn xin cấp lại giấy chứng nhận cổ phần
- Mẫu giấy đề nghị điều chỉnh thông tin cổ đông
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC
Địa chỉ: Khu công nghiệp dịch vụ và thủy sản Thọ Quang
Điện thoại: (+84) 236 3920 920 / Fax: (+84) 236 3 923 308.
Email: infot@thuanphuoc.vn