gioithieu01 cayxanh01 vietfish2011_04 globalgap04 gioithieu02 gioithieu04 gioithieu05 gioithieu06 gioithieu07
gioithieu011 cayxanh012 vietfish2011_047 globalgap048 gioithieu029 gioithieu0410 gioithieu0511 gioithieu0612 gioithieu0713

THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC
Địa chỉ: Khu công nghiệp dịch vụ và thủy sản Thọ Quang
Điện thoại: (+84) 236 3920 920 / Fax: (+84) 236 3923 308.
Email: info@thuanphuoc.vn