THÔNG TIN LIÊN HỆ

View Thuan Phuoc Corp in a larger map

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC

Địa chỉ: 2 Bùi Quốc Hưng, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3920 920

Fax: (+84) 236 3923 308

Website: http://www.thuanphuoc.vn

Phòng Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu
Chị Lê Thị Minh Thảo - TP KDXNK
Email: Lethiminhthao@thuanphuoc.vn
------
Anh Nguyễn Quốc Tân
Email: nguyenquoctan@thuanphuoc.vn
------
Chị Văn Thị Thu
Email: vanthithu@thuanphuoc.vn
------

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC
Địa chỉ: Khu công nghiệp dịch vụ và thủy sản Thọ Quang
Điện thoại: (+84) 236 3920 920 / Fax: (+84) 236 3923 308.
Email: info@thuanphuoc.vn